Thông tin thanh toán mua Ebook

by Lethuy3197

Chúc mừng bạn đã là 1 trong số 50 người may mắn nhận ưu đãi mua Ebook giá 99k

THÔNG TIN THANH TOÁN

TÊN CHỦ TÀI KHOẢN: LE THI THUY

STK: 03091106002

NGÂN HÀNG TIÊN PHONG – TPBANK ( Chi nhánh Đà Nẵng)

Nội dung chuyển khoản: EBOOK HUONG DAN KTOL + TÊN FACEBOOK

Hoặc bạn có thể quét mã QR 

Bạn có thể quét mã QR cho nhanh nhé! ^^!